MOS-07 管座焊缝扫查器

功能特点


  1. 适用于支管和母管90°直插的焊缝检测;          

  2. 包含角度编码和位置编码双轴编码器,能准确定位探头位置;

  3. 可根据支管外径调节扫查器链节;                      

  4. 探头夹持臂可自适应管道曲率摆角度保证探头耦合完好;

  5. 探头夹持轴适应母管落差自适用调整;               

  6. 配合主机能够实时显示每个扫查位置的界面图示,辅助缺陷的判定;

  7. 检测适用范围:Φ100mm≤支管外径≤Φ300mm,母管外径≥Φ600mm。


顶部